Foto av Paul Waaler.

Paul Waaler er ny daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund

Paul Waaler (54 år) er ansatt som ny daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund. Han har bakgrunn som biolog, og kommer til organisasjonen med solid ledererfaring og organisasjonserfaring fra legemiddelindustrien.

Biologen som spesialiserte seg på landskapsvern og leverte en hovedfagsoppgave om kulturlandskapet på Lygra, har i 25 år innehatt en rekke roller i farmasiens virksomheter og organisasjoner. Paul Waaler har erfaring med langsiktig strategiarbeid, organisasjonsutvikling og samfunnskontakt fra roller som landssjef og kommersiell leder, og han har hatt utstrakt HR-ansvar og ledet store personalgrupper.

Styret i Friluftsrådenes Landsforbund har dette å si om ansettelsen:

– Paul har vist en veldig presis forståelse for hva som er viktig i friluftsrådenes arbeid fremover. Hans erfaring med folkehelse og forebygging, hans lederegenskaper og klartenkte strategiske tilnærming vil være svært verdifullt i arbeidet fremover med å samle de gode kreftene og styrke synliggjøringen av friluftsliv. Nå ser vi frem til å få Paul ombord, og er veldig glade for at han vil være til stede allerede på årsmøtet i juni, sier styreleder Vebjørn Krogsæter på vegne av et enstemmig styre.

Les hele saken hos Friluftsrådenes Landsforbund her.

Hodejegerne gratulerer Friluftsrådenes Landsforbund og Paul Waaler, og takker for et godt samarbeid.

Lignende saker fra Hodejegerne