Rekruttering

Rekruttering og utvelgelse

Å finne den best egnede leder eller medarbeider er krevende. Vi hjelper arbeidsgivere med både søk, annonsering og utvelgelse i denne prosessen. Vi bistår med å rekruttere toppledere og mellomledere, spesialister og styrekandidater. Det er oppdragsgiver som kjenner bedriften best, men vi kan som gode rådgivere være med å avklare hvilke behov som er viktigst. Vår kompetanse sikrer at rekrutteringsprosessen blir profesjonell for både kunder og kandidater.

Søk

Hodejakt krever god teft. Vi har et unikt nettverk og en stor database, og vi har kjennskap til de gode kandidatene – enten det er ledere eller spesialister. Vi vet ofte hvem som kan tenke seg å flytte på seg – og hvem som er dyktige i jobben sin.

Vi beskriver søk-fasen som et motivasjonsrom for mulige kandidater. De aktuelle personene får gjennom kontakten med oss tid og rom til å tenke seg om uten at prosessen er blitt for alvorlig og krevende. Dette skaper ofte motivasjon og engasjement for å delta i prosessen. Og alt arbeidet skjer med full konfidensialitet. Vi vet hvor viktig det er.

Det er svært viktig for oss å vise respekt for personene som involveres i våre prosesser, slik at de blir ivaretatt på best mulig måte. Derfor vil alt kontaktarbeid og søk utføres med stor grad av nennsomhet og omtanke, og vi gjør så god research som mulig før en potensiell kandidat kontaktes.

Annonsering

Hodejegerne utarbeider annonsemateriell til valgte kanaler, foreslår en medieplan, forhandler priser og publiserer. Vår digitalekspert målretter annonsene i digitale kanaler og følger opp gjennom hele utlysningsperioden. Vi har gode priser hos mediene og tar ikke påslag.

Våre fremforhandlede rabatter kommer kunden uavkortet til gode.

Utvelgelse

Ved søknadsfristens utløp går Hodejegerne grundig igjennom hele søkerlisten og gjør en kvalitetssikring av kandidatene. Vi anbefaler hvilke kandidater som bør kalles inn til intervju.

Vi benytter testverktøyene MAP (personlighetstest) og Matrigma (evnetest). Vi opplever at det gir gode diskusjoner og muligheter for kandidaten til å reflektere rundt sin egen person, egenskaper og adferd i arbeidssammenheng.

Enten før eller etter finalerunden sjekker vi referanser for én eller flere aktuelle kandidater. Hodejegerne gjennomfører referanseintervju basert på en nøye utviklet metodikk.

Utholdenhet og presisjon er verdifulle egenskaper som sikrer det beste resultatet. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Ønsker du mer informasjon om rekrutteringsmulighetene vi tilbyr? Ta gjerne kontakt med oss på epost@hodejegerne.no eller henvend deg direkte til en av våre medarbeidere.