Hodejegerne er

miljøfyrtårn-sertifisert

Hodejegerne ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet har vært å bli Miljøfyrtårn-sertifisert i 2023.

Hva betyr miljøfyrtårn-sertifiseringen?

Miljøfyrtårn-sertifiseringen betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som hjelper oss med å oppnå forbedring. Sertifiseringen inneholder konkrete krav som skal oppfylles – innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport.

Hvert år skal vi rapportere på arbeidet vi gjør i en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig her, og vi ser frem til første rapport for 2023.

Bærekraftig arbeidsmiljø

Som rekrutteringsrådgivere har vi et særlig ansvar for å bidra til å skape et bærekraftig arbeidsmiljø. Vi skal være med på å løfte kompetanse og bevissthet om bærekraft, og vi ønsker å være en inspirasjon for andre og oppmuntre til å ta grønne valg.

Vi tror at alle våre partnere spiller en rolle i arbeidet mot et mer bærekraftig arbeidsmiljø. Derfor oppfordrer vi til å ta ansvar for egen miljøpåvirkning, enten gjennom en tredjeparts miljøsertifisering eller i form av andre dokumenterbare prestasjoner.