Rekrutteringsprosessen

Hodejakt krever god teft, og ikke minst en god plan. Vi har et unikt nettverk, en stor database, og en systematisk metodikk som gjør at vi er treffsikre og grundige i våre rekrutteringer. Alle våre oppdragsgivere får en tidsplan som er skreddersydd etter deres egne behov.

Annonsering

I samarbeid med oppdragsgiver utarbeider vi stillingsannonsen.
Hodejegerne utarbeider alt av annonsemateriell til valgte kanaler, foreslår en medieplan, forhandler priser og publiserer. Vår digitalekspert målretter annonsene i digitale kanaler og følger opp gjennom hele utlysningsperioden. 

Søk-fasen

Vi beskriver søk-fasen som et motivasjonsrom for mulige kandidater. De aktuelle personene får gjennom kontakten med oss tid og rom til å tenke seg om på en uforpliktende måte tidlig i prosessen. Dette skaper ofte motivasjon og engasjement for å delta videre i prosessen. Uavhengig om kandidaten er headhuntet eller har sendt inn jobbsøknad, skjer alt arbeid fra Hodejegerne med full konfidensialitet.

Det er svært viktig for oss å vise respekt for personene som involveres i våre prosesser, slik at de blir ivaretatt på best mulig måte. Derfor vil alt kontaktarbeid og søk utføres med stor grad av nennsomhet og omtanke, og vi gjør god research før en potensiell kandidat kontaktes.

Utvelgelse, kvalitetssikring og intervjuer

Ved søknadsfristens utløp går Hodejegerne grundig gjennom hele søkerlisten, og gjør en kvalitetssikring av kandidatene. Vi anbefaler så hvilke kandidater som bør kalles inn til intervju. I en full rekrutteringsprosess gjennomfører vi som oftest tre intevjurunder.

Personlighetstest og evnetest

Vi benytter testverktøyene MAP (personlighetstest) og Matrigma (evnetest). Vi opplever at det gir gode diskusjoner og muligheter for kandidaten til å reflektere rundt sin egen person, egenskaper og adferd i arbeidssammenheng.

Referansesjekk

Før eller etter finaleintervjuene sjekker vi referanser for én eller flere aktuelle kandidater. Hodejegerne gjennomfører referanseintervju basert på en nøye utviklet metodikk.

Rekruttering med kundegaranti

Utholdenhet og presisjon er verdifulle egenskaper som sikrer det beste resultatet. Vi gir oss ikke før oppdragsgiver er fornøyd.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp