MAP personlighetstest

Bruk av personlighetstest i rekruttering gjør det lettere å sikre riktig match mellom arbeidsgiver og kandidat. Hodejegerne bruker personlighetstest som et supplement til ett eller flere personlige intervju.

Personlighetstesten gir oss mulighet til å få et mer objektivt blikk på kandidatens personlighetstrekk. I tillegg kan vi bruke evnetest for enklere å kartlegge kandidatens kompetanse. I sum gir dette et mer komplett inntrykk av kandidatene, og det gir god trygghet i valget av rett person til rett stiling. Les mer om hvordan Hodejegerne bruker personlighetstester og evnetester, og hvilke muligheter dette kan gi deg.

Big 5 personlighetstest – femfaktormodellen

Hodejegerne bruker MAP personlighetstest som er levert av Assessio Norge. Denne personlighetstesten er basert på femfaktormodellen, også kjent som «big 5». MAP-testen er tilsvarende den personlighetstesten som brukes i radioprogrammet «Sånn er du» på NRK.

Femfaktormodellen er den mest robuste og empirisk målbare modellen for å måle og beskrive personlighet. I tillegg til fem globale skalaer, inneholder MAP personlighetstest også 25 underskalaer. Sammenlignet med andre personlighetstester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften. 

Identifiserer potensial og mulige utviklingsområder

MAP personlighetstest måler et individs personlighet på flere nivåer. Personlighetstesten predikerer arbeidsrelatert adferd og utfall som for eksempel trivsel, egnethet for spesifikke arbeidsoppgaver, lederpotensial og salgprestasjon. Den identifiserer potensial og mulige utviklingsområder hos et individ, både på leder- og medarbeidernivå, og kan benyttes i rekruttering, onboarding og karriereveiledning. MAP personlighetstest gir et objektivt og standardisert beslutningsgrunnlag for utvelgelse. (Kilde: Assessio

Personlighetstest skreddersydd for Norden

MAP personlighetstest er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Personlighetstesten er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur. Derfor er den i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet, samt gi vurdering av kandidatens egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp