Vi har spennende kandidater til styreverv, og bistår med rekruttering av både styreledere og medlemmer. Hodejegerne har lang erfaring med styrerekruttering til ulike virksomheter, selskaper og organisasjoner, og vi har et omfattende nettverk av eksperter og ledere i ulike bransjer. Vi tilbyr en godt gjennomarbeidet prosess med fokus på erfaring og kunnskap for å finne de riktige kandidatene til bestemte styreoppdrag. Vi er spesielt opptatt av å finne dyktige styrekandidater av begge kjønn.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon om rekruttering av nye styremedlemmer. Send en mail til epost@hodejegerne.no eller henvend deg direkte til en av våre medarbeidere.