Styrerekruttering

Hodejegerne har lang erfaring med styrerekruttering til ulike virksomheter, selskaper og organisasjoner. Vi bistår med rekruttering av både styreledere og styremedlemmer.

Vi tilbyr en godt gjennomarbeidet prosess med fokus på erfaring og kunnskap for å finne de riktige kandidatene til bestemte styreoppdrag. Vi er spesielt opptatt av å finne dyktige styrekandidater med ulik bakgrunn, for å sikre likestilte og mangfoldige styrer.

Omfattende nettverk gir god styrerekruttering

Vi har et omfattende nettverk av potensielle styrekandidater blant eksperter og ledere i ulike bransjer. Det er viktig å finne riktig kandidat med ønsket kompetanse og tilstrekkelig med tid og motivasjon for oppgaven. Personlig egnethet er viktig sammen med et godt og aktivt lederskap.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp