Evnetest

Et av måleverktøyene vi bruker for å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma evnetest hjelper Hodejegerne med å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Evnetesten Matrigma

Matrigma evnetest utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evne til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma evnetest er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller.

Høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre forutsetninger for å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma evnetest leveres av Assessio

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bruke personlighetstester og evnetester i rekruttering eller karriereveiledning.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp