Kandidatsøk (Executive Search)

I dagens arbeidsmarked, med lav arbeidsledighet og stor etterspørsel etter de kloke hodene, kan det være utfordrende å finne den rette kandidaten. Kanskje må den rette kandidaten motiveres til å søke jobben?

Effektiv rekruttering gjennom nettverk og analyse

Et grundig og målrettet kandidatsøk er ofte en viktig del av en rekrutteringsprosess, og et nødvendig supplement til en stillingsutlysning. Det såkalte søk-arbeidet er en kombinasjon av analyse og kartleggingsarbeid. Her leter vi etter kandidater med relevant erfaring som tilfredsstiller kravene i en stillingsutlysning, men som ikke selv søker etter nye muligheter.

I søk-arbeidet benytter vi eget nettverk, ulike databaser, kartlegger relevante bransjer og snakker med kilder som kan kjenne til relevante kandidater. LinkedIn fungerer også som et godt hjelpemiddel; både for å kontakte kandidater og for å finne ut mer om bakgrunnen til profiler vi får spilt inn.


Å skape muligheter og motivasjon i rekrutteringsprosessen

Den andre delen av søk-arbeidet som ofte verdsettes av oppdragsgivere, er at Hodejegerne som en tredjepart kan ta direkte kontakt med kandidater oppdragsgiver kjenner til. Det oppleves ofte som mer uforpliktende å bli kontaktet av en rekrutterer enn direkte fra en virksomhet. For å oppleves som profesjonelle i vår kontakt setter vi oss godt inn i både selskap og rollen vi rekrutterer til, samt at vi undersøker bakgrunnen til kandidatene før vi tar kontakt slik at de opplever henvendelsen som relevant.

En kandidat som ikke selv har tenkt på å bytte jobb trenger å bli motivert. For å starte denne motivasjonsprosessen trenger kandidater å forstå hvorfor de er aktuelle for stillingen, at dette er en mulighet til å utvikle seg og få høre gode innsalgsargumenter om virksomheten som rekrutterer.


Hvorfor benytte seg av et rekrutteringsbyrå?

3 grunner til å velge rekrutteringsbyrå:

  • Rekruttering er tidkrevende og krever tilgjengelighet for å følge opp interessenter. Rekrutteringshjelp vil kunne spare arbeidsgiver for verdifull tid ved å administrere søknader og gjennomføre effektive intervjuer.
  • Kandidatsøk vil kunne bringe flere aktuelle kandidater i prosessen, for å sikre nok kvalifiserte kandidater til en stilling.
  • Vi kan enklere kontakte aktuelle kandidater hos konkurrerende virksomhet, i tillegg til å bringe et større mangfold av kandidater inn i prosessen.

En av Hodejegernes styrker er at vi bistår med rekruttering til et bredt spekter av fagområder og virksomheter. Det gjør at vi har opparbeidet oss svært bred kompetanse og erfaring, og derfor raskt evner å sette oss inn i oppdragsgivers behov. Det gjør oss også mer målrettet i arbeidet med å identifisere miljøer der det kan finnes relevante kandidater for stillingen.