Personlighetstest

Hodejegerne tilbyr personlighetstester og evnetester til bruk i forbindelse med rekrutteringsprosesser og karriereveiledning. Våre rådgivere er sertifiserte for å bruke en rekke testverktøy i forbindelse med rekruttering og utvikling. Vi er sertifiserte for MAP personlighetstest og Matrigma evnetest som leveres av Assesio Norge. Begge testene er godkjent av Det Norske Veritas.

Hvorfor bruker vi personlighetstest?

Det er mye som kan påvirke hvordan en kandidat blir vurdert, for eksempel førsteinntrykk, fordommer, overvurdering av negativ informasjon og «glorieeffekten» (Kilde: Ole Iversen, 2015, Fagbokforlaget: Rekrutterings- og intervjuteknikk).

Bruk av personlighetstester, som supplement til ett eller flere personlige intervju, gir oss muligheten til å unngå disse påvirkningsfaktorene. Slik kan vi få et mer objektivt blikk på kandidatens personlighetstrekk. I tillegg gjør evnetestene det enklere å kartlegge kandidatens kompetanse. I sum gir dette oss et mer komplett inntrykk av kandidaten.

Bruk av tester i rekruttering vil altså gjøre det lettere å sikre en riktig match mellom arbeidsgiver og kandidat. Å bruke personlighetstest i rekrutteringsprosessen vil kunne gi økt trygghet i valget av kandidat.  Personlighetstestene og evnetestene våre kan bestilles frittstående, eller som en del av en rekrutteringsprosess eller avtale om karriereveiledning.

Evnetest for å kunne forutsi arbeidsprestasjon

I tillegg til personlighetstester tilbyr vi også evnetest, en arbeidspsykologisk test av høy kvalitet som måler generell evne for å kunne forutsi arbeidsprestasjon. Dette er  et godt måleverktøy for å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten i arbeidsoppgavene hen skal utføre. Evnetesten Matrigma hjelper oss med å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon. Les mer om evenetesten her.

Personlighetstest til rekruttering eller karriereveiledning

MAP er en personlighetstest som kartlegger kritisk adferd i arbeidslivet. Den tar teoretisk utgangspunkt i femfaktormodellen, og er den mest robuste og empirisk målbare modellen for å strukturere personlighet. MAP-testen gir oss et objektivt og standardisert bilde av kandidatens potensial.

Når vi bruker MAP som verktøy i en rekrutteringsprosess, er det viktig for oss å understreke at det aldri er noen riktige eller gale svar, eller gode og dårlige skårer. Mennesker er forskjellige, og det er nettopp disse ulikhetene MAP-testen skisserer. Kombinasjonen av skårer som hver kandidat får, kan si oss noe om hvordan hen vil fungere i en rolle.

Les mer om personlighetstesten vi tilbyr her.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bruke personlighetstester og evnetester i rekruttering eller karriereveiledning.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp