Konsekvenser av vedvarende hjemmekontor
|

Konsekvenser av vedvarende hjemmekontor

Forskning viser at vedvarende bruk av hjemmekontor kan ha alvorlige konsekvenser for ansattes motivasjon, produktivitet og jobbtilfredshet. Dagens Næringsliv publiserte mandag 5. oktober en artikkel skrevet av Karoline Kopperud, Dominique Kost og Robert Buch, alle fra OsloMet. I artikkelen stiller forfatterne spørsmål om hvorvidt hjemmekontor egentlig er bra for oss. De trekker frem tre studier om vedvarende bruk av hjemmekontor. Disse studiene viser at en slik endring i arbeidsmiljøet kan føre til alvorlige konsekvenser, spesielt for arbeidstagernes motivasjon, produktivitet og jobbtilfredshet.

Hjemmekontor kan undergrave grunnleggende behov

– Basert på forskning gjort før pandemien, kan vi konkludere med at hjemmekontor kan ha positive effekter, skriver artikkelforfatterne.
– Men det betyr ikke at man bør planlegge hjemmekontor for de fleste.
Videre trekker Kopperud, Kost og Buch frem flere interessante og til dels urovekkende funn. De henviser blant annet til en artikkel i Harvard Business Review, der forskerne Lindsay McGregor og Neel Doshi i sin studie fant at tvunget hjemmekontor i verste tilfelle kan undergrave arbeidstagernes grunnleggende behov for autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet.

Forskeren Maria Charalampous og kolleger skriver om studier som viser at hjemmekontor kan føre til økt arbeidsbelastning og sosial og profesjonell isolasjon. Her påpekes det at arbeidstageres hjemmesituasjon kan være avgjørende for motivasjon og prestasjon. Til tross for fordelene ved økt balanse mellom jobb og familie, kan det også være skadelig dersom arbeidstagerne allerede har vansker med å balansere jobb og fritid.

Svekket sosial tilhørighet

Forskerne Timothy Golden og John Veige argumenterer for at hjemmekontor kan få alvorlige konsekvenser for jobbtilfredsheten, og de mener blant annet at sosial tilhørighet er avgjørende for arbeidstageres arbeidsglede og produktivitet. De påpeker at vedvarende bruk av hjemmekontor kan være ødeleggende for dette.

Forskning viser at hjemmekontor kan ha positive effekter, men betyr det at alle skal ha hjemmekontor?

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.

Lignende saker fra Hodejegerne