Du virker så hyggelig, hvordan er du egentlig som leder?
|

Du virker så hyggelig, hvordan er du egentlig som leder?

Jessica S. Lyche begynner i stillingen som kommersiell leder i Blå Kors 1. februar. På sin livsreise fra Bolivia, via Russland og Bangladesh, til Norge, har hun gjort seg noen erfaringer om hvordan bakgrunnen hennes blir vurdert i rekruttering og arbeidsliv.

Selv har hun blitt møtt med mange ulike uttrykk for undring fra rekrutterere i møte med det ukjente utenlandske.

– Jeg har for eksempel fått høre at min varme, empatiske og åpne lederstil kan virke negativt, og jeg har blitt bedt om å endre etternavnet mitt for å få flere intervjuer.

Dette er erfaringer hun er aktivt bevisst som leder selv. Jessica mener at vi er langt fra fargeblinde i Norge.

– I Bolivia hvor jeg er født, mener jeg at det er en større bevissthet om rasisme og diskriminering enn i Norge, nettopp fordi mangfoldet er større. Vi må stoppe opp og reflektere over hvordan vi handler i møte med det litt ukjente.

Jessica trekker frem CV-en som eksempel. En innholdsrik utenlandsk CV kan skremme mer enn å imponere. Det er fort gjort å se det ukjente som hindre, og ikke som ressurser.

– Det er så mye lettere å rekruttere folk som er like oss selv, som vi er trygge på at vil passe inn og trives. Da bygger vi enfold og ikke mangfold, selv om vi vet fra forskning at høy grad av mangfold gjør selskaper mer innovative, kreative og robuste.

Møtt med nysgjerrighet av Hodejegerne og Blå Kors
I møtet med Blå Kors og Hodejegerne opplevde Jessica å bli møtt med nysgjerrighet rundt hennes bakgrunn, og at mangfoldskompetansen hennes ble anerkjent som relevant og verdiskapende.

– At jeg ble møtt på den måten, av både rekrutterer Eva Engeset i Hodejegerne og kommunikasjons- og markedsdirektør Katrin Solbakken i Blå Kors, overbeviste meg om at stillingen og Blå Kors som organisasjon ville være en god match for meg.

1. februar tiltrer Jessica i rollen som kommersiell leder i Blå Kors, en ideell organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og inkludering. Som kommersiell leder blir Jessicas oppgave å lede utviklingen av inntektsarbeidet i organisasjonen:

– Rus er en våre største samfunnsutfordringer, og Blå Kors gjør en uhyre viktig jobb for å hjelpe de som er rammet. Selv er jeg særlig opptatt av hvordan lede med både hjerte og hode. Jeg tror på at vi beveger oss mot å anerkjenne en lederstil som er mer empatisk, og som i større grad lar oss være den vi er på arbeidsplassen. Jeg er overbevist om det å investere i å jobbe langsiktig med kultur gir verdi. Vi er ikke der helt ennå, men jeg tror vi kommer dit, avslutter Jessica.

Vi i Hodejegerne gratulerer Jessica S. Lyche og takker Blå Kors for et godt samarbeid.

Jessica S. Lyches 5 tips til hvordan rekruttere mer mangfoldig
Med utgangspunkt i Jessicas egen erfaring med mangfoldsbakgrunn i arbeidslivet, har hun 5 tips til de som ønsker å rekrutterere mer mangfoldig. Hun mener bevissthet om egne ubevisste holdninger er første steg mot positiv endring. Rekrutterernes makt er stor, og fallgruvene flere.

  1. Vær oppmerksom på at kandidaten er i en stressende situasjon. Bruk tid på å trygge kandidaten om at dere er på jakt etter kandidatens kompetanse og erfaring, og at dere ikke legger stor vekt på språkfeil.
  2. Er det nødvendig at kandidaten snakker flytende norsk i stillingen, eller kan kandidaten få mulighet til å videreutvikle språket sitt underveis? Stopp opp og reflekter.
  3. Er du som rekrutter rask til å vurdere kandidater med utenlandske navn som ikke relevante? Diskutér gjerne med en du stoler på – uten skam og med en spørrende holdning; hva kan være grunnen?
  4. Tenk over hva mangfold er i praksis. Nye perspektiver, globale erfaringer og ikke minst motstandsdyktighet er noen av de positive verdiene av mangfold på arbeidsplassen. Et mangfoldig team er bedre rustet for å løse komplekse oppgaver, tilpasse seg endringer i markeder og finne bærekraftige og globale løsninger på bedriftsutfordringer.
  5. Aldri inviter kandidater med mangfoldsbakgrunn til intervju bare for å sjekke av.

Jessica S. Lyche kommer fra stillingen som leder for relasjonsmarked i SOS Barnebyer, hvor hun har hatt strategisk og operativt ansvar for inntekter fra næringslivet, organisasjoner, stiftelser, store givere og testamentariske gaver. Jessica har ledet flere team med engasjerte og kompetente rådgivere, og er medlem av toppledernettverket SHE Leads.

Jessica har i alt mer enn 15 års erfaring internasjonalt og i Norge med å bygge partnerskap på tvers av bransjer og næringslivet. Med ekspertise i ledelsesstrategi og samfunnsansvar, har hun vært med på å bygge opp avdelinger med rekordresultater, mangfoldige team og skapt globale initiativer som har bidratt til bærekraftmålene.

Hun er utdannet jurist med mastergrad i folkerett fra London University, og en bachelor i internasjonale studier fra Moskva. Hun snakker fem språk: engelsk, spansk, russisk, portugisisk og norsk.

Lignende saker fra Hodejegerne