Tips til jobbintervju

Har du fått invitasjon til et jobbintervju, kan du klappe deg selv på skulderen – du har gjennom CV og søknad bevist at du er aktuell for stillingen du har søkt på. Det neste du må fokusere på, er å bekrefte og vise gjennom rundene med jobbintervjuer at du leverer det du har skrevet om deg selv i innsendt CV og jobbsøknad.

Hvilke intervjuspørsmål kan du få?

Type intervju, og hvilke intervjuspørsmål som blir stilt, varierer fra rolle til rolle, og fra rekrutterer til rekrutterer. Vi ser ulike trender for type intervju og intervjuspørsmål, men noen spørsmål dukker oftere opp i et jobbintervju enn andre. Hodejegerne har lang erfaring og kjenner til intervjutrendene. Vi vet også hva slags type intervjuspørsmål det er lurt å være forberedt på.

Hvordan lykkes i jobbintervjuet

Hodejegerne kan gi deg konkrete råd om hvordan du kan lykkes i jobbintervjuet. Vi forbereder og trener deg på intervjusituasjonen. Sammen drøfter vi hva ditt etterlatte inntrykk skal være, og hva som eventuelt kan styrke ditt kandidatur. Vi hjelper deg med å spisse og styrke din personlige merkevare. Vi vet av erfaring at gode intervjuforberedelser er avgjørende for om du lykkes eller ikke.

Personlighetstest og jobbintervju

Hodejegerne tilbyr personlighetstest og evnetest for at kandidater skal bli bedre kjent med sine faglige styrker, egenskaper og behov. Det er en fordel å kjenne til egne personlighetstrekk og kunne snakke godt om disse på et jobbintervju. Det er ikke uvanlig å bli bedt om å gjennomføre en personlighetstest i en jobbsøkerprosess. Da er det bra å vite noe om hva testene vil gi rekrutterer av informasjon om deg. Dette kommer godt med for deg i samtalen med rekrutterer når testsvarene står på agendaen.

Annengangsintervju

Dersom du gjør et godt førstegangsintervju som bekrefter den oppfattelsen rekrutterer har fått av deg gjennom cv og søknad, er du mest sannsynlig en av de som blir invitert til et andregangsintervju. I andregangsintervjuet går ofte rekrutterer litt mer i dybden for å bli bedre kjent med deg. Hodejegerne kan støtte og veilede deg i hele jobbsøkerprosessen frem til du har signert ny jobbavtale. Les om våre tjenester innen karriereveiledning.

La oss ta en uforpliktende prat

Hvis du foretrekker direkte kontakt, kan du kontakte en av våre rådgivere.

Send henvendelse knapp