Hodejegernes konsulenter er sertifiserte for å bruke en rekke testverktøy i forbindelse med lederrekruttering og lederutvikling. Vi er sertifiserte for Matrigma evnetest og MAP personlighetstester som leveres av Assesio Norge. Alle testene er godkjente av Det Norske Veritas.

MAP personlighetstest

MAP er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Testen er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet.

Testen er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet. I tillegg til fem globale skalaer inneholder MAP også 25 underskalaer. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften.

Matrigma evnetest

Det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til – og forutsetninger for – å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller.