Vil du jobbe med HR i et internasjonalt miljø med stort engasjement?

Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - har som mål å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Fondet er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal investere i levedyktige og lønnsomme virksomheter i utviklingsland, som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Om lag halvparten av investeringsporteføljen er innen ren energi. Andre prioriterte investeringsområder er finansinstitusjoner, grønn infrastruktur og vekstkraftige virksomheter innen landbruks- og produksjonsindustri. Norfund har kontorer i Oslo, Nairobi, Cape Town, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 27 milliarder kroner i rundt 150 selskaper. Antall ansatte er rundt 120.

Send søknad
Vil du være med i Norfunds HR-team? Vi søker etter en ny Manager som skal være med på å styrke Norfunds arbeid med HR. Rollen innebærer strategisk så vel som operasjonelt HR-arbeid, og skal bidra til at Norfund har riktig kompetanse til å gjennomføre sin strategi.

Du har bred erfaring fra HR feltet, er motivert av Norfunds mandat og tror på at næringslivet er en nøkkel for å lykkes med utvikling. Du motiveres mer av at verden går fremover enn av kortsiktig gevinst. Du er god til å planlegge og gjennomføre både små og store prosjekter med kvalitet og i tide. Det er en fordel med erfaring fra internasjonal virksomhet.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å utvikle, implementere og sikre gode HR prosesser
 • Kartlegge og videreutvikle kompetansen i selskapet gjennom kunnskapsdeling, opplæring og utviklingsmuligheter
 • Rekruttering og onboarding av nye medarbeidere til alle Norfunds kontorer, samt rekruttering av eksterne styremedlemmer til Norfunds prosjekter
 • Styrke Norfunds posisjon og synlighet som en attraktiv arbeidsgiver
 • Medvirke til organisatoriske endringer for å utvikle en smidig, interaktiv og samarbeidende organisasjonskultur
Kvalifikasjoner
 • Universitets- eller høyskoleutdanning
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring innen organisasjonsutvikling og HR.
 • Kunnskap om og interesse for strategisk HR-arbeid og trender på området
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring fra arbeid med organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Erfaring fra avtale- og kontraktsforhandlinger
 • Erfaring med bruk av ulike HR-systemer
Personlige egenskaper
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Proaktiv, resultat- og kvalitetsorientert - være god partner for de ulike forretningsområdene
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner - nødvendig å beherske norsk og engelsk flytende
 • Strukturert og effektiv
 • Løsningsorientert, selvgående og initiativrik
I Norfund får du
 • Et kompetent og internasjonalt arbeidsmiljø med stort engasjement og korte beslutningsprosesser
 • Mulighet til å bidra til å skape arbeidsplasser og bedre levekår gjennom investeringer i utviklingsland
 • HR-relaterte oppgaver knyttet til arbeid med private investeringer i utviklingsland
 • Fleksitid, god pensjonsordning og lønn etter kvalifikasjoner
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Stillingen er basert ved Norfunds hovedkontor i Oslo, og vil rapportere til Head of HR.

Søknadsfrist 7. august, tiltredelse etter avtale. Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025, eller Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455.
Send søknad
Åsta Braathen

Åsta Braathen

Partner / daglig leder +4798901025
Anette Myhre Vincendeau

Anette Myhre Vincendeau

Seniorrådgiver +4797537455