Norges Taxiforbund søker kommunikasjonsansvarlig

Norges Taxiforbund er en interesseorganisasjon for taxieiere med 3.500 medlemmer over hele landet. Organisasjonen jobber for å styrke bransjens rammebetingelser og omdømme, og for å sikre medlemmenes politiske, økonomiske, faglige og organisasjonsmessige interesser.

Send søknad
Er du en erfaren og engasjert kommunikasjonsrådgiver med solid kunnskap om politiske prosesser, og en sterk evne til å gjøre det komplekse forståelig?

Norges Taxiforbund (NT) søker en ny kommunikasjonsansvarlig som vil få en sentral rolle i organisasjonen. Den kommunikasjonsansvarlige skal bistå ledelsen i både det strategiske og operative kommunikasjonsarbeidet. Samfunnskontakt og politisk påvirkningsarbeid vil være blant de mest sentrale oppgavene, samtidig som den rette kandidaten behersker hele bredden av kommunikasjonskanaler.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Ansvar for videreutviklingen av Norges Taxiforbunds kommunikasjonsstrategi
 • Kommunikasjon mot media, forvaltning og politisk ledelse
 • Bistå ledelsen i strategiske PR-tiltak og nettverksbygging
 • Bidra i arbeidet med omdømmebygging og synliggjøring av Norges Taxiforbund
 • Redaktør for Norges Taxiforbunds medlemsblad, nettredaktør for nettsted og sosiale medier
 • Planlegge og utforme nyhetssaker
 • Overvåke og analysere, videreutvikle og optimalisere Norges Taxiforbunds digitale kanaler
Ønskede egenskaper:
 • Samfunnsinteressert og med god kjennskap til politiske prosesser og påvirkningsarbeid
 • Svært gode formidlingsevner muntlig og skriftlig, og evne til å gjøre det komplekse forståelig
 • Selvstendig, men også en relasjonsbygger som er god på teamarbeid
 • Planmessig, med gode rutiner for å planlegge, prioritere og produsere under press
Ønsket erfaring og kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning innen medievitenskap, journalistikk eller kommunikasjon. Særlig relevant realkompetanse kan kompensere for formalkompetanse.
 • Minimum 3 års erfaring fra arbeid med strategisk kommunikasjon, medie- og samfunnskontakt eller politisk påvirkning
 • Erfaring med operativ kommunikasjon i sosiale medier og annen digital formidling
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel
Stillingen rapporterer til daglig leder.

I Norges Taxiforbund administrasjonsteam kan vi tilby et engasjerende og utviklende arbeidsmiljø som jobber sammen for å ivareta de 3.500 medlemmenes interesser på en god måte.

Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025.

Søknadsfrist: snarest. Tiltredelse etter avtale.
Send søknad
Åsta Braathen

Åsta Braathen

Partner / daglig leder +4798901025