Leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrproduksjon, mattrygghet, råvare og foredling, bærekraftig produksjon og kosthold. Kjernen i Animalia sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer inntekter fra forskningsprosjekter og oppdrag.

Send søknad

Er du opptatt av å styrke norsk landbruk og husdyrproduksjon og liker å jobbe med forbedrings- og utviklingsarbeid? Ønsker du å bidra til at tilliten til norsk matproduksjon opprettholdes? Hvis du i tillegg har erfaring fra strategisk og operativ kommunikasjon, er du kanskje vår nye leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt.

Animalia skal bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Kunnskapsformidling og samfunnsdialog er derfor to viktige satsingsområder. Vi søker en leder som har solid erfaring fra kommunikasjonsfaget og som evner å se det store bildet. Du liker å jobbe både strategisk og operativt, er faglig sterk, offensiv, initiativrik og nytenkende. Du har gode relasjonelle evner og trives i tett samarbeid med sterke fagpersoner. Du er god til å bygge nettverk, og motiveres av å spille andre gode. I tillegg har du godt humør og bidrar til god stemning i virksomheten.

Som ny leder for avdelingen vil du inngå i ledergruppen i Animalia og ha personalansvar for 5 medarbeidere. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Lede kommunikasjonsarbeidet i Animalia, strategisk og operativt
 • Ansvar for samfunnskommunikasjon og interessentdialog
 • Ansvar for kunnskapsformidling til bonde og bransje
 • Overordnet ansvar for kompetansebygging gjennom kurs- og opplæringstjenester
 • Nettverksbygging med andre aktører i husdyrnæringen og kjøtt- og eggbransjen
 • Mediekontakt og beredskapskommunikasjon
 • Markedskommunikasjon, merkevarebygging og visuell profil
 • Ansvar for Animalias omdømmestrategi; policy, organisering og KPI-målinger
 • Internkommunikasjon; rådgivning og kommunikasjonsstøtte
 • Utviklingsarbeid innen digital kommunikasjon

Ønskede erfaringer og kvalifikasjoner:

 • Samfunnsengasjert og brenner for oppdraget til Animalia
 • Høyere utdanning innen PR, kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende
 • Høy faglig integritet og trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Inkluderende og tydelig leder som tør å gi folk ansvar
 • Erfaring fra å utvikle faglig sterke og trygge kommunikasjonstalenter
 • Trygghet i lederrollen og evne til å tenke helhetlig på vegne av Animalia
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Digital kompetanse og interesse for nye verktøy
 • Erfaring med bruk av ulike kanaler for å nå spesifikke målgrupper
 • Erfaring fra en kunnskapsbedrift og kjennskap til bransjen er en fordel

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Åshild Mathisen, tlf.: 930 27 788, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025 eller Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455.

Søknader vurderes fortløpende, søk gjerne i god tid før fristen 4. mars 2024.

Send søknad
Leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt
Åsta Braathen

Åsta Braathen

Partner / daglig leder +4798901025
Åshild Mathisen

Åshild Mathisen

Partner og rådgiver +4793027788
Anette Myhre Vincendeau

Anette Myhre Vincendeau

Partner og fagansvarlig analyse og research +4797537455
Leder for kommunikasjon, kunnskapsformidling og samfunnskontakt