Daglig leder

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Vi arbeider med å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme, bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering og mobilisere personer med minoritetsbakgrunn. Senteret holder til sentralt i Oslo og har totalt 22 ansatte. Vi har en egen fagpolitisk avdeling og bistår med rådgivning, samt at vi drifter ressurssenter for flerkulturell ungdom (Agenda X) og karrieresenter for unge (Jobb X).

Send søknad

Antirasistisk Senter søker ny daglig leder

I 40 år har Antirasistisk Senter kjempet mot rasisme i det norske samfunnet. Mye har skjedd på disse årene og vi ser nå etter en ny daglig leder som kan posisjonere og profesjonalisere stiftelsen slik at vi er enda bedre rustet for fremtiden.

Som daglig leder vil du ha ansvar for at organisasjonen fyller sitt viktige samfunnsoppdrag og realisere strategien for stiftelsen. Du får en utviklende og utfordrende lederrolle i et faglig sterkt miljø og har det øverste ansvaret for drift og utvikling av organisasjonen.
Vi ser etter en empatisk leder som er teamorientert og evner å motivere og få med seg de ansatte, og som er samlende og bygger tillit i det antirasistiske fellesskapet i Norge. Du vil være med å bygge opp et solid kunnskapsgrunnlag, jobbe systematisk med politisk påvirkningsarbeid og være synlig og delta i debatter på mange ulike arenaer.
Stillingen som daglig leder er en sjelden mulighet for å gjøre en forskjell innen et tema av stor betydning for enkeltmennesker og samfunnsutviklingen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av stiftelsen, herunder både operativ og strategisk ledelse
 • Iverksette og realisere vedtatt strategi
 • Styrke antirasismen i offentlig debatt via representasjon, dialog, samarbeid og politisk påvirkningsarbeid
 • Videreutvikle stiftelsen som organisasjon; bygge sterke team og tydelig struktur
 • Styrke det antirasistiske fellesskapet i og utenfor organisasjonen
 • Rapportere til og samarbeide med et kompetent og engasjert styre
 • Mediekontakt, myndighetskontakt og politisk påvirkningsarbeid
 • Finansieringsarbeid; tilskuddssøknader og rapportering

Ønskede erfaringer og kvalifikasjoner:
Det forutsettes et oppriktig engasjement for antirasisme og en forståelse for hele bredden i det antirasistiske arbeidet. I tillegg er det ønskelig at ny daglig leder har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • Jobbet i en organisasjon, stiftelse eller lignende
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og teambygging
 • God rolleforståelse
 • Inngående erfaring og kunnskap om det antirasistiske arbeidet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Erfaring med mediehåndtering

Ønskede egenskaper:

 • Relasjonssterk, tillitsvekkende og trygg i lederrollen
 • Samarbeidsorientert, engasjert og inspirerende
 • Strukturert, effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å analysere og formidle informasjon på en effektiv og tillitsvekkende måte

Daglig leder ansettes på åremål for en periode på 6 år med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til styreleder.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Egen erfaringskompetanse vil også verdsettes.

Ta gjerne en uforpliktende prat med våre rådgivere i Hodejegerne; Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025, eller Anette M. Vincendeau, tlf.: 975 37 455.

Søknadsfrist: 22. august 2024. Tiltredelse etter avtale.

Send søknad
Åsta Braathen

Åsta Braathen

Partner / daglig leder +4798901025
Anette Myhre Vincendeau

Anette Myhre Vincendeau

Partner og fagansvarlig analyse og research +4797537455