Personlighetstester

Hodejegernes konsulenter er sertifiserte for å bruke en rekke testverktøy i forbindelse med rekruttering og utvikling. Vi er sertifiserte for Matrigma evnetest og MAP personlighetstester som leveres av Assesio Norge. Alle testene er godkjente av Det Norske Veritas.

Hvorfor bruker vi personlighetstester?


Hodejegerne tilbyr personlighetstester og evnetester til bruk i forbindelse med rekrutteringsprosesser og karriererådgivning.  Det er mye som påvirker hvordan vi vurderer kandidater, for eksempel førsteinntrykk, fordommer, overvurdering av negativ informasjon og «glorieeffekten» (Kilde: Ole Iversen, 2015, Fagbokforlaget: Rekrutterings- og intervjuteknikk).

Bruk av personlighetstester som supplement til ett eller flere personlige intervju, gir oss muligheten til å gå bort fra disse påvirkningsfaktorene, og få et mer objektivt blikk på kandidatens personlighetstrekk. I tillegg gjør testene det enklere å kartlegge kandidatens kompetanse. I sum gir dette oss et mer komplett inntrykk av kandidatene.

Bruk av tester i rekruttering vil altså gjøre det lettere å sikre en riktig match mellom arbeidsgiver og kandidat. Man kan dermed være trygg på at man har fått rett person til rett stilling. Testene våre kan bestilles frittstående, eller som en del av en rekrutteringsprosess.

Hvilke tester tilbyr vi?


Personlighetstesten
vi tilbyr kartlegger kritisk adferd i arbeidslivet og kan benyttes i utvelgelse og utvikling av ansatte, eller ved karriererådgivning. Testen er basert på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet. (kilde: Assessio)

Evnetesten vi tilbyr er en arbeidspsykologisk test av høy kvalitet som måler generell evne for å kunne forutsi arbeidsprestasjon. Generell evne innebærer en persons evne til logiske resonnementer, kritisk tenkning og evne til å ta inn ny informasjon. Disse komponentene danner grunnlaget for effektiv problemløsning, og er stadig viktigere i et arbeidsliv i endring. (Kilde: Assessio)

 

MAP personlighetstest

MAP er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Testen er skreddersydd for de nordiske landenes språk og kultur, og er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personlighet og å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet.

Testen er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet. I tillegg til fem globale skalaer inneholder MAP også 25 underskalaer. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke den prediktive kraften.

MAP personlighetstest leveres av Assessio. Les mer her.

 

Matrigma evnetest

Det beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke, er evnetester. Viktigheten av en kandidats kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.

Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til – og forutsetninger for – å innhente ny kunnskap. Bedrifter og organisasjoner som møter økte utfordringer og høyere grad av uforutsigbarhet, bør sikre samsvaret mellom personlige evner og krav til rask og kompleks problemløsning.

Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resoneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å innhente på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller.

Matrigma evnetest leveres av Assessio. Les mer her.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan du kan bruke personlighetstester og evnetester i rekruttering eller karriererådgivning.