Tjenester

Vår systematiske arbeidsmetodikk og brede kompetanse, sikrer god kvalitet i rekruttering, tester og rådgivning.

Våre tjenester

Hodejegerne tilbyr en rekke tjenester til både bedrifter og privatpersoner.

Å finne den best egnede leder eller medarbeider er en krevende og spennende utfordring. Vi hjelper kunden både med søk, annonsering og utvelgelse i denne prosessen. Det er oppdragsgiver som best kjenner bedriftens behov. Vår kompetanse er å sikre at rekrutteringsprosessen oppleves som profesjonell av både kunder og kandidater.

Vi er opptatt av å bistå kunden med å utarbeide en stillingsbeskrivelse, basert på en analyse over kundens nåværende og fremtidige behov. Arbeidet med å utvikle en slik stillingsbeskrivelse, er en god måte å avklare forventninger til den nyansatte. Beskrivelsen skal fungere som et relevant og sentralt verktøy i den endelige utvelgelsen av den beste kandidaten.

I en søkeprosess der kandidaten ikke selv aktivt har søkt en stilling, legger vi stor vekt på å være en konstruktiv diskusjonspartner for kandidaten – for å skape den nødvendige tillit og motivasjon.

I utvelgelse av kandidater ser vi etter de som viser engasjement, god evne til samspill og gode lederegenskaper. Vi bruker varierte metoder for å sikre at det er den beste kandidaten som får tilbud om jobb.


Er du jobbsøker?

Da anbefaler vi deg å registrere deg i vårt system her.