Talent Norge gjennomførte heldigital ansettelsesprosess
|

Talent Norge gjennomførte heldigital ansettelsesprosess

– De fleste ansettelsesprosesser gjennomføres med to eller tre personlige møter mellom kandidat og arbeidsgiver, men i denne rekrutteringen gjorde vi alt digitalt, forklarer Åsta Braathen som er daglig leder og partner hos Hodejegerne.

Unødvendig å stoppe eller utsette prosjekter

Braathen sier at den spesielle situasjonen vi befinner oss i nå, krever endringer i rutinene.
– Selv om vi befinner oss i en annerledes og krevende situasjon, er det ingen grunn til å stoppe rekrutteringsprosessene, forklarer hun.
– Det er tvert imot viktig at vi som fortsatt kan utføre jobben vår, fortsetter å holde hjulene i gang. Rekrutteringer kan helt fint gjennomføres på en fullverdig, om noe annerledes måte, ved hjelp av digitale hjelpemidler.
– Vi kan godt si at vi utnytter tiden nå for å få både oppdragsgivere og kandidater til å bli vant med å jobbe heldigitalt. Vi har allerede gode erfaringer med dette, sier Braathen.
– Dette handler om å endre vaner, og vi ser at stadig flere kandidater og oppdragsgivere føler seg mer komfortable med videosamtaler. Dessuten har de tekniske løsningene utviklet seg mye de siste årene. Det finnes mange gode alternativer i markedet. Vi skal heller ikke glemme at økt bruk av videosamtaler, gir en miljøvennlig konsekvens med tanke på færre flyreiser.

Positiv til digitale løsninger

Talent Norges nye økonomi- og administrasjonssjef Anders Strand forteller at rekrutteringsprosessen opplevdes som grundig, selv om den ble heldigital.

– Jeg hadde i utgangspunktet forventet å «miste noe» ved at jeg skulle bli intervjuet via skjerm, men jeg ble positivt overrasket. Etter noen få minutter i begynnelsen av møtet tenkte jeg ikke noe mer over at alt foregikk over video. Vi var jo også et begrenset antall som deltok i samtalen, så det hjelper nok også med tanke på kvaliteten på intervjuet.

Strand er tydelig på at han i forkant av møtene med arbeidsgiver jobbet etter de samme prinsippene som ved et fysisk møte.
– Som i så mange andre sammenhenger er det viktig å forberede seg godt. Det kan gi trygghet i en ny situasjon, sier han.
Anders Strand er godt fornøyd med at han har fått en spennende jobb i et selskap som er i utvikling og vekst.
– Talent Norge fyller en viktig rolle innenfor kunst- og kulturfeltet som jeg har stor interesse for, sier han.

– Veldig fornøyd med at vi klarte det

Også Maria Mediaas Jørstad, daglig leder ved Talent Norge, er fornøyd med hvordan rekrutteringen ble gjennomført, selv om hun i forkant var litt bekymret for at alt av kontakt med kandidatene skulle foregå over telefon, e-post og videosamtale.
– Det er litt spesielt å gjennomføre en rekruttering på den måten, men nødvendig denne gangen. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte det. For oss var det helt avgjørende at vi klarte å få ansatt en person i en funksjon vi ikke klarer oss uten.

Avslutningsvis sier Maria at hun selvsagt gleder seg til å treffe sin nye kollega Anders Strand «i virkeligheten» når det lar seg gjøre.
– Jeg håper at vi kan treffes på Sentralen når Anders starter opp, med god avstand mellom oss, selvsagt.

Vil alltid verdsette menneskelig kontakt

Våre erfaringer viser at denne typen rekruttering fungerer helt fint, sier Åsta Braathen, men hun understreker samtidig at det ideelle er å møte alle involverte fysisk.
– Det er selvsagt ikke optimalt at vi ikke kan møtes, og vi gleder oss til igjen å kunne treffe alle involverte ansikt til ansikt.

Hodejegerne takker Talent Norge for et spennende samarbeid og gratulerer Anders Strand.

Her kan du lese mer om Talent Norge.

Lignende saker fra Hodejegerne