Kan du tenke deg en verden uten standarder?

Samfunnet vårt er bygget på standarder, og med dem gjør vi hverdagen enklere. Standard Norge jobber for å utvikle og vedlikeholde disse standardene, og søker nå tre direktører og tre markedsledere.

Standarder er fundamentet vi bygger og utvikler samfunnet på. De gjør det enklere å skape, forandre og innovere på alle samfunnsområder. De forenkler både arbeids- og hverdagslivet til folk flest og gjør det enklere å lykkes for næringsliv og offentlig sektor.

Det er konsernet Standard Norge, som består av standardiseringsorganisasjonen Standard Norge, salgsselskapet Standard Online AS og IT-selskapet Standards Digital AS, som utvikler, vedlikeholder og selger standarder i Norge. Vi samarbeider tett med de internasjonale standardiseringsorganisasjonene, med næringsliv og offentlig sektor iT vårt utviklingsarbeid.

Det finnes standarder for alt fra bankkort og dører til datasikkerhet og ledelse. Raske teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og konsernet Standard Norge har planer for sterk vekst de neste årene. Vi er i dag 120 medarbeidere og holder til i moderne lokaler på Lilleaker/Lysaker.

 

Som direktør vil du lede en avdeling som har ansvar for å utarbeide standarder til store deler av norsk samfunnsliv. Du vil dermed få en sentral rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Direktøren har et vidt ansvarsområde som blant annet inkluderer både energi og helse.
Les mer om stillingen her

 

Som direktør vil du lede en avdeling som har ansvar for å utarbeide standarder for byggenæringen og området informasjonsteknologi og digitalisering. Direktøren har et bredt ansvarsområde med digitalisering, miljø og bærekraft som drivere.
Les mer om stillingen her

 

Som direktør vil du lede en avdeling som har ansvar for vårt internasjonale engasjement på områder som understøtter norsk samfunns- og næringsliv, vår produkt- og tjenestestrategi og vår digitaliseringsstrategi.
Les mer om stillingen her

 

I en verden der vi alle må omstille oss for å få til en bærekraftig utvikling og nå FNs bærekraftmål, er standarder velprøvde og effektive verktøy. Utvikling av gode standarder for miljø, akvakultur og helse er avgjørende. Vi søker en person med bred erfaring innenfor noen av disse områdene og som er nysgjerrig på andre områder.
Les mer om stillingen her

 

Vi søker personer med kjennskap til de utfordringer og utviklingsmuligheter som ligger i byggenæringen. Blant annet når det gjelder digitalisering, bærekraft og miljøriktige løsninger.
Du bør ha bred erfaring innenfor «byggeteknikk og kontrakter», eller «konstruksjoner og produkter», som vil være primære ansvarsområder.
Les mer om stillingen her

Arbeidet med standardisering og digitalisering av samfunnet er sentralt, og innen områdene samferdsel og logistikk er det stort potensial for standardisering.
Vi søker en person med bred erfaring innenfor noen av disse fagområdene og som er nysgjerrig på andre områder.
Les mer om stillingen her

 

Se alle stillingene her