Søknadsfrist: 18.10.2020
Har du lyst til å videreutvikle og jobbe for et av de mest spennende skoleslagene vi har i Norge? Vi søker en daglig leder med god forståelse for politiske beslutningsprosesser og erfaring med påvirkningsarbeid. Viktige oppgaver er å skape utvikling og samordning og å gjennomføre beslutninger, - innad i folkehøgskolelandskapet og overfor myndighetene.

Daglig leder i Folkehøgskolerådet samarbeider tett med de fire FHS-organisasjonene og de rundt 20 ansatte. For å lykkes i denne jobben må du ha stor arbeidskapasitet og trives i rollen som pådriver og igangsetter.

Vår neste daglige leder har god organisasjonsforståelse, og det er en fordel å ha erfaring med å jobbe opp mot et styre. Det er også helt avgjørende at vedkommende har gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig og ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. 

Utdanning og erfaring: 
  • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, men relevant realkompetanse kan kompensere for dette.
Vi tilbyr:
  • En svært spennende og innholdsrik stilling
  • Fleksibel arbeidstid og hyggelig kontorfellesskap i Oslo sentrum
  • Gode lønns- og pensjonsbetingelser

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752 eller styreleder i FHSR, Gunnar Birkeland, tlf. 404 07 717.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad. Søknadsfrist: 18.10.2020. 
 
Til søknad

Daglig leder

Folkehøgskolerådet (FHSR) er et samarbeidsorgan for de frilynte og kristne folkehøgskoleorganisasjonene og folkehøgskolene. FHSR ivaretar og samordner folkehøgskolenes interesser der det er til felles beste. FHSR har ansvar for samfunns- og myndighetskontakt på vegne av folkehøgskolene i Norge. FHSR forvalter økonomiske tilskuddsordninger til blant annet bygg og pedagogisk utviklingsarbeid. FHSR representerer alle de 82 folkehøgskolene i Norge.

Til søknad
  • Gro Møllerstad

    Styreleder / partner