Søknadsfrist: 23.08.2020
GENERALSEKRETÆR I NOAS

Vår generalsekretær gjennom ti år slutter, og vi søker hennes etterfølger. Vi søker etter en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.  Generalsekretæren er tillagt det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid og skal sikre at NOAS er best mulig organisert for å kunne ivareta asylsøkere og flyktningers rettssikkerhet.

NOAS legger vekt på at generalsekretæren har en grunnleggende forståelse av organisasjonens viktige rolle og bidrag i samfunnet, og vedkommende må kunne profilere NOAS i det offentlige ordskiftet som handlekraftig og troverdig i asylspørsmål. 
 
Vi ønsker en generalsekretær som:
 • har bred samfunnskunnskap og politisk innsikt
 • har kunnskap om asyl- og utlendingsfeltet 
 • er en teamutvikler og inspirator
 • er strateg og organisasjonsutvikler
 • er raus, åpen og trygg som leder
 • skaper engasjement og samhandling
 • har god økonomisk kunnskap og forståelse 
 • trives i det offentlige ordskiftet
 • har gode språkferdigheter i norsk og engelsk

Kandidater bør ha høyere utdannelse, men relevant realkompetanse kan oppveie manglende formell utdannelse.

Lønn og betingelser etter avtale.

Interesserte kandidater kan kontakte vår rådgiver hos Hodejegerne AS, Gro Møllerstad, tlf 915 59 752. Kandidater kan være konfidensielle inntil annet er avtalt.

Legg inn søknad innen 23. august.

 
Til søknad

Generalsekretær

NOAS er en uavhengig medlemsorganisasjon som tilbyr asylsøkere og flyktninger informasjon, veiledning og juridisk bistand. NOAS driver politisk påvirkning og informasjonsarbeid for å fremme respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

Til søknad
 • Gro Møllerstad

  Styreleder / partner