Våre verdier

Respekt

Vi har respekt for våre kunder og kandidater. Som oppdragsgiver skal du være trygg på at vi respekterer din organisasjons kultur og unike kompetansebehov. Sensitiv informasjon om bedrifter og kandidater behandler vi konfidensielt. Kandidatene legger stor innsats i en jobbsøkeprosess, og vi tar hensyn til deres tid og behov. Jobbskifte er en krevende prosess som bør gå raskest mulig, og vi følger opp hver kandidat med råd og veiledning.

Åpenhet

Gjennom åpen og positiv dialog skaper vi gode og trygge relasjoner. Våre kandidater møtes med åpenhet. Som kandidat får du konstruktive tilbakemeldinger underveis som kan gi bedre selvinnsikt. Oppdragsgiver og kandidater får konstruktive innspill underveis i prosessen, og åpenhet om våre metoder gir våre kunder trygghet for at rekrutteringen skjer med kvalitet og troverdighet.

Glede

Glede gir energi! Med oss vil du oppleve glede over arbeidet vi gjør sammen. Vi vil gjerne at våre kunder og kandidater skal oppleve at dagene blir ekstra positive når de samarbeider med oss. Å få en ny medarbeider på plass innebærer både forventning og glede.