Om oss

Rekruttering med kvalitet

Hodejegerne bistår med rekruttering av leder og mellomledere, og vi rekrutterer fagpersoner til kommunikasjonsstillinger i alle bransjer.
Vi er spesialister på redaksjonelle og kommersielle lederstillinger i media. Vi har også mange kunder innenfor næringsliv, offentlige etater, akademia, kultur og frivillige organisasjoner.

Som oppdragsgiver møter du erfarne rådgivere. Vi setter ikke bort deler av oppdraget til yngre medarbeidere. Vår erfaring som ledere og konsulenter gir oss trygghet til å stille modige spørsmål og hjelpe kunden med å finne kloke svar.

Hodejegerne har opparbeidet et nettverk i mange forskjellige bransjer, og nettverk er nyttig når dyktige kandidater skal identifiseres.
Når mange bidrar med sine kontakter, sparer vi og våre oppdragsgivere tid, og vi blir mer treffsikre.

I en rekrutteringsprosess vil vanligvis flere kandidater være involvert, men bare én vil få tilbud om jobben. Vi er opptatt av at kandidatene opplever prosessen som profesjonell og omtaler din bedrift i positive ordelag. Slik kan en rekrutteringsprosess være med på å styrke bedriftens omdømme.