Ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité
|

Ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Første arbeidsdag i 2021 starter Geir Hønneland i stillingen som ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Helsingforskomiteen arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Den nye generalsekretæren skal i samarbeid med styret definere organisasjonens retning og sikre at organisasjonen videreutvikler sin sterke posisjon i norsk og internasjonal menneskerettighetssammenheng.

— Jeg brenner personlig for menneskerettigheter og liker å lede organisasjoner, sier Geir Hønneland i et intervju i Dagsavisen.

I en uttalelse på Helsingforskomiteens nettside forteller han at han ser frem til å møte de ansatte i organisasjonen og få brukt ledererfaringen sin. Hønneland er statsviter med spesialisering i internasjonal politikk, og er tidligere russlandsforsker og direktør ved Fritjof Nansens Institutt.

Riktig person til riktig tidspunkt

Helsingforskomiteen har opplevd en stor vekst de siste årene, og har i dag i overkant av 20 ansatte fra 11 ulike nasjoner.

— Organisasjonen trenger Hønnelands ledererfaring og gode fagkunnskaper, sier styreleder Ragnhild Astrup Tschudi i en uttalelse på Helsingforskomiteens nettside.

Hodejegerne hadde flere godt kvalifiserte kandidater til stillingen. Geir Hønneland har både en faglig tyngde og solid ledererfaring som en slik rolle krever.

En glede å forholde seg til Hodejegerne

Geir Hønneland forteller at han er godt fornøyd med å være kandidat i en prosess ledet av Hodejegerne.

— De er profesjonelle og behagelige, og som søker følte jeg meg godt ivaretatt, forteller Geir Hønneland.

— Den samme opplevelsen tror jeg at jeg ville sittet igjen med, også om jeg ikke hadde fått stillingen, legger han til.

Hodejegerne takker Den norske Helsingforskomité for samarbeidet og gratulerer Geir Hønneland.

Lignende saker fra Hodejegerne