Kommentar: lederes dagsform har store konsekvenser
|

Kommentar: lederes dagsform har store konsekvenser

Lai beskriver at forskningen på ledelse lenge har lagt vekt på konsekvensene av ulike lederstiler.
– Studier viser ikke bare at lederes adferd varierer fra dag til dag, men at variasjonene kan ha store konsekvenser, både i positiv og negativ retning.

Lai forklarer at begrepet «lederstil» handler om mønsteret i en leders adferd over tid, at det naturligvis er et vidt spenn av ulike stiler; noen ledere er mer støttende enn andre, mens noen har en mer kontrollerende og autoritær lederstil. Forskningen hun refererer til, viser at støttende lederstil gir mer positive effekter hos medarbeiderne enn en mer kontrollerende lederstil.

– På dager der lederne ga medarbeiderne mest støtte, følte de ansatte mer takknemlighet og lojalitet til organisasjonen, og de var mer effektive, kreative og innovative, forklarer Lai.

Ifølge Lai er det viktig å være bevisst på egen adferd som leder, siden lederstilen har så tydelige konsekvenser for medarbeidernes trivsel og effektivitet på arbeidsplassen.

Lais kommentar tar utgangspunkt i forskningen “Leading day-to-day: a review of the daily causes and consequences of leadership behaviors” (Kelemen mfl. i “The Leadership Quarterly, 2020»)

Les hele saken i Dagens Næringsliv (Nb. Krever abonnement)

Lignende saker fra Hodejegerne