Kommentar: Hvordan utøves god ledelse?
|

Kommentar: Hvordan utøves god ledelse?

Hodejegerne er spesialister på rekruttering av ledere, og begrepet «god ledelse» er et viktig tema for oss. Men hva er egentlig god ledelse? Dette skriver professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania om i Dagens Næringsliv 20.01.2020.

For å kunne vurdere hvilke kandidater som passer best til de ulike stillingene som skal besettes er det nødvendig å vite hvilke egenskaper og personlighetstrekk vi skal se etter.

– Mens ledere i dag skal være effektive, snakket de gamle filosofer om at ledere må ha godhet, forklarer Tom Karp i kommentaren «Utøves god ledelse av gode ledere?», publisert i Dagens Næringsliv 20.01.2020. Han er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet.

I kommentaren skriver han blant annet om hvordan vi i dagligtale ofte bruker ordene «god» eller «dårlig» når ledelse blir vurdert.

Kunnskap, ferdigheter og evner.
Karp trekker fram mange interessante problemstillinger og stiller spørsmål ved hva en god leder egentlig er. For hva ligger egentlig i begrepet «god ledelse»?

Artikkelforfatteren mener godt lederskap forutsetter at lederen og de som ledes er en god «match». I tillegg skriver han at dersom egenskaper hos enkeltindivider kan forutsi om noen er mer egnet til å lede godt, dreier dette seg om evner som har fått mindre oppmerksomhet i diskusjoner om ledelse;

– (…) så som evnen til å være til stede med mennesker, evnen til å lære, tåle å jobbe hardt, ikke gi seg så lett, kunne takle press, være robust, men også sårbar og, ikke minst, være et så godt menneske som mulig.

Her kan du lese hele kommentaren (Nb. Krever abonnement): DN.no

Lignende saker fra Hodejegerne