Jobbintervju midt på svenskegrensen
|

Jobbintervju midt på svenskegrensen

Både Norfund og finalekandidat Carl Johan Wahlund var, tross karantenereglene som gjelder for innreise fra Sverige, fast bestemt på å få til et møte ansikt-til-ansikt før ansettelsen. Derfor gjennomførte de finaleintervjuet på Svinesundbroen, midt mellom Norge og Sverige.

– Jeg anbefaler et intervju utendørs med vind i håret, sier nyansatte Carl Johan Wahlund.

Startet som en spøk

– At vi møttes på grensen startet nesten som en spøk tidlig i ansettelsesprosessen, med en referanse til underholdningsprogrammet «Allsang på grensen», forklarer Ellen Cathrine Rasmussen, Executive Vice President, Scalable Enterprises i Norfund. Norfund jobber blant annet med investeringer som skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring i u-land. Med bakgrunn fra rådgivning og investering innen grønn infrastruktur, avfallshåndtering og gjennvinning, var Wahlund en god kandidat for stillingen.

– Etter hvert som Carl Johan ble en mer og mer aktuell kandidat, begynte vi for alvor å sjekke ut hvordan et møte på grensen enklest kunne gjennomføres. Gamle Svinesundbrua var det alternativet som passet best for oss begge, sier hun.

Campingstoler og «fika» på grensen

– På den gamle broen er det lite trafikk, ganske lav hastighet og godt fortau. Vi var de eneste som var der, men gode smil fra passerende bilpassasjerer skapte en fin ramme.

Nyansatte Carl Johan Wahlund tror han vil huske dette spesielle møtet som sikret ham jobben i Norfund.

– Det var en veldig uvanlig situasjon som både jeg og Ellen som intervjuet meg sikkert vil huske, sier han, og legger til at begge parter bidro til å gjøre møtet så hyggelig som mulig.

– For å gjøre oppholdet litt mer behagelig, tok jeg med to campingstoler som vi kunne sitte i, på hver side av grensen. Ellen hadde med seg kaffe og litt «fika», og heldigvis skinte sola i en time under samtalen vår. Fem minutter senere kom regnet.

Fysisk møte for å bekrefte at alt stemmer

Største del av rekrutteringsprosessen ble gjennomført via videosamtaler. Carl Johan sier at disse intervjuene fungerte bra, og at det gjorde det mulig for ham å delta i prosessen i det hele tatt.

– Det gjorde det mulig for meg å gjennomføre en rekke intervjuer med Norfund i løpet av noen uker med folk som satt i Oslo da jeg selv satt i Stockholm. Dette hadde vært veldig vanskelig med fysiske intervjuer.
Likevel mener han også at det fysiske møtet også var en viktig del av ansettelsesprosessen.

– Som så mange andre, har jeg den siste tiden flyttet arbeidet mitt fra å være ute hos kunder til å sitte ved kjøkkenbordet hjemme og se kolleger og kunder på Skype eller Zoom. Det har blitt en vane, og det føltes derfor enkelt og naturlig å ha et intervju digitalt, forklarer han.

I denne forbindelse mener han at møtet var en fin måte å få bekreftet hans inntrykk av Norfund, og omvendt.

– Jeg tror også det var viktig for oss å møtes fysisk; ikke som et «undersøkende trinn», men mer som en bekreftelse, sier han.

– Det er jo en veldig viktig avgjørelse for begge parter, og du vil sikre at inntrykkene du har fått digitalt, også stemmer med virkeligheten, forklarer Wahlund.

Ellen Cathrine fra Norfund mener digitale møter er praktiske, men at det fysiske møtet også er viktig.
– Mye tid kan spares ved at kandidater ikke må legge inn reisetid for møtene, og det blir lettere å finne egnet tidspunkt for alle deltakere, sier hun.

– Gjennom videomøter kan man få et godt inntrykk av en persons kvalifikasjoner, men det er så mye mer som avgjør om vedkommende egner seg til en jobb eller ikke. Noe av dette kan dekkes gjennom gode samtaler med referanser, men den siste viktige deler som gjelder personlig kjemi, er vanskelig å få en følelse av uten et fysisk møte.

Motivert og løsningsorientert

Rasmussen forklarer at både hun og Norfund så det som veldig positivt at Carl Johan håndterte utfordringen ved å ikke kunne møtes under koronakrisen på en god måte.

– Da Carl Johan «tente» på ideen om å møtes på grensen, så jeg det som et positivt tegn på at vi har noe av den samme tilnærmingen til å ta utfordringer og finne løsninger.

Carl Johans vilje til å ordne et fysisk møte, gjenspeiler kanskje også hans motivasjon for å sikre seg denne jobben. Han sier at det var en kombinasjon av motivasjonsfaktorer som gjorde at denne jobben tiltalte ham.

– Oppgavene, altså «sourcing», investeringer og styring av porteføljeselskaper, samt grønn infrastruktur, og ikke minst Norfunds formål. Disse tre faktorene kan man finne individuelt i andre stillinger, men man finner dem sjeldent i én og samme rolle. Stillingen på Norfund føltes som en veldig god «match», avslutter Wahlund.

Hodejegerne takker Norfund for spennende samarbeid og gratulerer Carl Johan Wahlund.

Lignende saker fra Hodejegerne