Hodejegerne rekrutteringsprosess
|

– Hyggelig og effektiv med Hodejegerne

Cathrine Kanck-Vårdal er nylig ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Akan etter en ansettelsesprosess med Hodejegerne. Hun tiltrer en nøkkelrolle i bedriften, som er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk og eies av NHO, LO og staten.

– Som kandidat har jeg følt meg verdsatt

Prosessen har vært effektiv med tilgjengelige rådgivere som har informert om status og framdrift. Jeg opplevde også at Hodejegerne hadde en god relasjon til oppdragsgiver, hvilket gjorde at de kjente deres behov og ønsker godt. Dette kom også godt fram i intervjuene, forteller Kanck-Vårdal.

I prosessen var rekrutterer tilgjengelig og behjelpelig

– Når en prosess er effektiv så krever det selvsagt også at man som kandidat prioriterer å forberede seg godt, innen deadlines. Her hjalp det at Hodejegerne var tilgjengelig og kom med konkrete råd og innspill i forkant av intervju og oppgaveinnlevering, sier Kanck-Vårdal.

Cathrine forteller at hun opplever å ha kommet til et fagmiljø med inkluderende, varme og kunnskapsrike kollegaer, og spennende kommunikasjonsfaglige utfordringer. Jeg gleder meg til å bidra til å gjøre Akans viktige arbeid enda bedre kjent og tilgjengelig, avslutter Kanck-Vårdal.

Hodejegerne takker Akan for samarbeidet og gratulerer Cathrine Kanck-Vårdal med den nye stillingen.

Lignende saker fra Hodejegerne