Hvordan bør studentene forberede seg på tiden etter Korona?
|

Hvordan bør studentene forberede seg på tiden etter Korona?

Nasjonalt har Hodejegerne de siste ukene sett en økning i etterspørselen etter karriererådgivning. Dette tilsier en økt bevissthet rundt egen karriere og arbeidsfremtid, men hvilke retninger er det lurt å gå for studentene som snart skal ut i arbeidslivet?

– Spesielt profesjonsstudier vil trolig bli enda mer attraktivt med det store fokuset på arbeidsledighet som vi ser nå. Det å tilegne seg konkret og direkte anvendbar kompetanse er en trygg vei inn i arbeidslivet, sier partner og daglig leder ved Hodejegerne, Åsta Braathen.

Førsteamanuensis og karriereveileder ved Høgskolen i Innlandet, Erik Hagaseth Haug trekker fram noen av de samme rådene som Braathen nevner.
– Høyere utdanning, og særlig praksisnære og mer kortvarige utdanninger tror jeg vil bli viktigere og mer etterspurt i tiden som kommer. Omstilling, det å «snu seg raskt rundt» kan også få økt oppmerksomhet innenfor utdanningssektoren, spår Haug.

Dette er også noe Åsta Braathen i Hodejegerne sier seg enig i, hun mener at tilpasningsdyktighet og fleksibilitet vil være viktig for oss alle i årene som kommer.

-Vi vet ikke helt hvordan arbeidsmarkedet vil se ut om noen måneder eller om et år, og derfor må vi evne å tilpasse oss.

Lignende saker fra Hodejegerne