Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?
|

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

Nå er vi inne i et nytt år, og mange kommunikasjonsfolk stiller seg spørsmålet: Hva blir de viktigste kommunikasjonstrendene i året som kommer, og hva kan vi egentlig forvente av 2021?

Fem kommunikasjonstrender i 2021

Redaktør i Kommunikasjon, Mari Mellum, har sett på hvilke utviklingstrekk som går igjen i ulike trendrapporter for kommunikasjon. Hun har plukket ut de fem mest fremtredende kommunikasjonstrendene for 2021. Dette er det hun mener kommunikasjonsfolk må tenke på:

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

1. Tillit og det menneskelige

Den første trenden som Mari Mellum presenterer, handler om utfordringen ved å opparbeide tillit digitalt. I en tid hvor stadig mer av samhandlingen foregår digitalt, må bedrifter se etter måter å gjøre det digitale møtet mer menneskelig og empatisk. Forskning viser at kundeanbefalinger bidrar til å skape tillit hos lesere og kunder. Ifølge programvareutvikleren Hubspot forteller syv av ti at de stoler mer på kundeanbefalinger enn reklame, fordi folk opplever at reklame ikke gir dem hele sannheten om produkter og tjenester.
Også tillit og samhold innenfor bedriftene har blitt utfordret av pandemien. Den langvarige bruken av hjemmekontor har tvunget bedrifter til å mer oppmerksomhet rettet mot internkommunikasjonen for å styrke «vi-følelsen».

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

2. Verdikommunikasjon og bærekraft

Økt etterspørsel etter folk som kan bærekraft er en tydelig trend for 2021, og kommunikasjon knyttet til verdier bør derfor vektlegges i strategier. Viktigheten av å utarbeide gode rapporter som synliggjør bedriftens strategi og arbeid innenfor miljø, samfunnsforhold og bærekraft vil også bli stadig viktigere. Denne utviklingen har ført til økt etterspørsel fra kunnskaps- og teknologibedrifter etter folk som kan bærekraft, melder Abelia.

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

3. Hjemmefra med flere kanaler

Den digitale tilstedeværelsen har blitt viktigere enn noensinne, og selskaper har måttet endre måten de opererer på. Digitale treningstimer, «live shopping» (kjøper og selger møtes gjennom videostreaming) og økt bruk av videokonferanser er noen eksempler.
Nordmenns mediebruk og netthandling har økt vesentlig i 2020, melder hovedorganisasjonen Virke og analyseselskapet Kantar. «Low touch»-økonomien, der kjøper og selger ikke møtes fysisk, vil vokse seg stadig større, skriver Danske K-forum. Skal man tro disse trendene, vil det dermed være viktig å styrke bedriftenes digitale tilstedeværelse.
Ifølge PR-byrået Zynk har mange bedrifter klart å øke den digitale kompetansen hos sine ansatte på rekordtid. Denne utviklingen tilrettelegger for varige endringer av arbeidsformer som kan bidra til økt produktivitet. På sikt kan denne utviklingen føre til nye forretningsmessige muligheter.

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

4. Kunstig intelligens og datasikkerhet

Den fjerde trenden som presenteres er kunstig intelligens, og dette er trolig den viktigste av trendene. Stadig flere bedrifter bruker denne typen teknologi for å raskt oppdage og forutsi nye behov og endret adferd blant forbrukerne. Ikke minst kan kunstig intelligens brukes til å skape mer personrettet, tilpasset kommunikasjon, for eksempel gjennom «chatboter» (digitale roboter) og virtuelle assistenter.
Kunstig intelligens kan også benyttes innen intern kommunikasjon. Enkelte fagpersoner bruker nå kunstig intelligens for å spore holdningsanalyser i bedriften for bedre å forstå de ansattes engasjementnivåer, men også for å effektivisere repeterende HR-prosesser.
I tillegg har utviklingen av kunstig intelligens medført økt behov for enda bedre datasikkerhet.

Hvordan blir kommunikasjonsåret 2021?

5. Selvledelse og moden kommunikasjon

Skal vi tro utviklingstrekkene i trendrapportene, blir selvledelse noe av det viktigste i arbeidslivet i 2021. Pandemien og den langvarige bruken av hjemmekontor har bidratt til å endre det tradisjonelle bedriftshierarkiet. Selvledelse, det å kunne sette seg egne mål, motivere seg selv og sørge for evaluering og utvikling, har avløst den tradisjonelle rollefordelingen mellom leder og ansatt.
Vi vil også se en modning av forståelsen for kommunikasjon i virksomheter, med enda tettere forhold mellom ledelse, kommunikasjon, HR og ansatte. Ledere etterspør mer forretningsforståelse og kunnskap om effektmåling hos kommunikasjonsfolk, melder Sveriges Kommunikatörer.

Les hele saken her

NB! Betalingsmur

Lignende saker fra Hodejegerne