Hodejegere styrker laget
|

Hodejegere styrker laget

Hodejegerne rigger seg for videre vekst, og ansetter de to erfarne rådgiverne Ann Mari Nygjerde og Anette Myhre Vincendeau.

Denne saken ble omtalt i Kampanje og Kom24.

Med disse to rekrutteringene mener partner og daglig leder i Hodejegerne Åsta Braathen at hun har et lag rigget for å bli en ledende aktør i markedet.  

­– Hodejegerne rigger seg for en ny tid. Vi satser bredere både i stillinger, virksomheter og bransjer. Fortsatt skal vi kjennetegnes av tett dialog og personlig oppfølging av både kandidat og oppdragsgiver. Da trenger vi den solide rekrutteringserfaringen og faglige tyngden Ann Mari og Anette representerer, sier Åsta Braathen.

Med 15 års erfaring innen Executive Search er Anette Myhre Vincendeau en av Norges mest erfarne rådgivere på dette området. Hun blir ansvarlig for å styrke Hodejegernes satsing på research og analyse:

I dagens arbeidsmarked er det enorm konkurranse om de beste kandidatene. Da er det helt avgjørende å forstå både hvilke behov virksomhetene har, hvilke erfaringer som trengs for å løse behovene og ikke minst hva som motiverer kandidatene. Som rekrutterer må du også evne å forstå bakgrunnen til en kandidat for å oppleves som en god samtalepartner. Rekrutterere må ha et stort nettverk, men minst like viktig er innsikt og metodikk, sier Anette Myhre Vincendeau.

Ann Mari Nygjerde blir også partner i Hodejegerne. Hun ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med daglig leder Åsta Braathen og resten av teamet:

– Hodejegerne har høy aktivitet og økende etterspørsel. Nå skal vi utvikle oss til å bli en ledende aktør. Det er stor konkurranse om å tiltrekke seg de beste hodene, og vi skal daglig jobbe for være en viktig og relevant samarbeidspartner både for våre oppdragsgivere og kandidater, sier Ann Mari Nygjerde.

Full fart fremover

Hodejegerne har de siste to årene opplevd vekst i rekrutteringer til kommersielle roller i privat sektor. I tillegg fortsetter arbeidet med full tyngde på de områdene hvor Hodejegerne alltid har vært sterke; lederroller innen kommunikasjon og medier, kultur, musikk, akademia og organisasjoner. Med disse to nye tilskuddene til teamet, teller Hodejegerne nå fem rekrutteringskonsulenter med bred og sammensatt erfaring.

– Vi er allerede oppe i høy fart, og med dette topplaget blir vi enda mer fremtidsrettet. Vi gleder vi oss til å legge til rette for rekrutteringsprosesser som er effektive og metodiske, og som gir både oppdragsgiver og kandidater en god opplevelse, avslutter Åsta Braathen.

______________

Ann Mari Nygjerde er spesialist på rekruttering av ledere og fagspesialister innen media, kommunikasjon, markedsføring og bærekraft. Hun har bistått med å rekruttere til et bredt spekter av selskaper innenfor flere bransjer i både privat og offentlig sektor. Tidligere har Ann Mari over 15 års erfaring fra NRK som leder og journalist. I NRK hadde hun ulike funksjoner og var blant annet med på å rekruttere og utvikle mange av våre største medietalenter. Ann Mari er utdannet journalist og har solid formell lederutdanning fra BI.

Anette Myhre Vincendeau har 15 års erfaring med rekruttering av fagspesialister, ledere på ulike nivåer og styremedlemmer i både privat og offentlig sektor. Hun har jobbet bredt i privat sektor, fra store internasjonale konsern til mindre norske selskaper, scale-ups og organisasjoner. Som Executive Search-ansvarlig i Amrop Delphi hadde hun en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp et solid analyse- og researchteam. Tidligere har Anette blant annet jobbet med kurs og konferanse, salg og markedsføring i Econa. Anette er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Lignende saker fra Hodejegerne