Fra legemiddelindustrien til Tverga

Fra legemiddelindustrien til Tverga

Etter tolv år i Legemiddelindustrien (LMI) kommer Hege Uglebakken nå til Tverga som samfunnskontakt og politisk rådgiver.  – Det var Tvergas visjon «Flere aktive, mer moro!» som virkelig fikk meg til å søke jobben, sier Uglebakken i en sak på Tverga.no.

Tverga er en frivillig organisasjon som veileder kommuner og frivillige i utviklingen av arenaer for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Organisasjonen ble etablert i 2018 av Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening, på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Hege Uglebakken har mange års erfaring med politisk påvirkningsarbeid og offentlig forvaltning, og sier selv at hun har et stort engasjement for fysisk aktivitet og nærmiljøutvikling.

– Jeg har hatt spennende og varierte jobber opp gjennom årene, har jobbet mye innenfor reiseliv, men lengst har jeg vært i legemiddelindustrien. Stort sett hele veien har jobbene mine vært knyttet opp mot politikkutforming og/eller offentlig forvaltning, forteller Uglebakken.

– At jeg i tiden som kommer skal få bruke min bakgrunn og erfaring til å jobbe med et så viktig oppdrag som det Tverga har, er jeg både ydmyk og takknemlig for! For det som engasjerer meg mest for tiden er hvordan mine egne og barn for øvrig skal få gode miljøer å vokse opp i.

Hodejegerne gratulerer Hege Uglebakken og Tverga, og takker for godt samarbeid! 

Les hele saken på Tvergas nettsider.

Lignende saker fra Hodejegerne