– Folkehøgskolene er viktigere enn noen gang

– En spennende utfordring

Gjennom sitt yrkesaktive liv og frivillige engasjement har Wøien arbeidet for barn og unges utdannings- og oppvekstvillkår, skriver Folkehøgskolerådet i en pressemelding. Hun har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke, og har blant annet bak seg to perioder på Stortinget for Senterpartiet. Wøien har også vært rådgiver for to statsråder, er utdannet lærer, og har vært engasjert i fylkespolitikken i Oppland.

Hun sier selv at hun synes det er spennende å få jobbe med å hjelpe ungdommer og håndtere de mange utfordringene de møter.
– Å få anledning til å være pådriver for folkehøgskolene i en tid der ungdom sliter med mange kryssende forventninger både fra seg selv og andre, blir en spennende utfordring.

Viktig skoleslag

– I dag er det rekordmange ungdommer som søker seg til folkehøgskolene, forteller Anne Tingelstad Wøien.

– Det er en pekepinn på at skoleslaget er viktigere enn noen gang og at myndighetene i større grad må se folkehøgskolene som en viktig del av det totale utdannings- og opplæringssystemet i Norge.

Hun sier også at hun anser stillingen som daglig leder som en spennende mulighet å kunne jobbe særskilt med et spennende skoleslag som gjør en formidabel jobb for ungdommen. Hun gleder seg til å være med på å styrke folkehøgskolens posisjon overfor politikere, myndigheter og samfunnet ellers.

En strukturert og engasjert daglig leder

– Vi er sikre på at Anne vil bruke sin kapasitet og kompetanse i de krevende arbeidsoppgavene som venter henne, som også innebærer å bli kjent med det rike og mangfoldige folkehøgskolelandskapet, skriver Folkehøgskolerådet.

– Vi opplever at vi i Anne Tingelstad Wøien har fått en strukturert, engasjert og målrettet daglig leder.

Den nye daglige lederen tiltrer rollen i januar 2021. Inntil hun er på plass, er det leder og nestleder av Folkehøyskolerådet, Gunnar Birkeland og Live Hokstad, som ivaretar daglig leders ansvar.

Dyptgående og målrettet rekrutteringsprosess

Gunnar Birkeland sier at Folkehøgskolerådet er fornøyde med Hodejegernes bistand i rekrutteringen.

– Vi opplevde Hodejegernes arbeid som dyptgående, seriøst, respektfullt og målrettet.

Hodejegerne takker Folkehøyskolerådet for samarbeidet og gratulerer Anne Tingelstad Wøien.

Lignende saker fra Hodejegerne