— En godt forberedt rekrutteringsprosess

Tor Tvethaug blir ny kirkeverge i Ullensaker kirkelige fellesråd. Tvethaug kommer fra jobben som kirkeverge i Nes kirkelige fellesråd og tiltrer stillingen 1. april.

— Etter seks år som kirkeverge i Nes kirkelige fellesråd kjenner jeg godt til hva som er kjernevirksomheten i en slik stilling, forteller Tvethaug.

Tvethaug kan også vise til ni år som generalsekretær i Norsk Fysioterapeutforbund før han ble kirkeverge i Nes. Han forteller at denne erfaringen har vært god å ha i jobben som kirkeverge. Til syvende og sist er vel kanskje motivasjonen til å være med på å utgjøre en forskjell det aller viktigste, legger han til.

Klar for utfordringene et nytt og større miljø kan gi

Ullensaker er en kommune har over 40 000 innbyggere og er i sterk vekst. Dette innebærer viktige utfordringer også innenfor kirkelig sektor.

— Å få ta del i disse utfordringene, sammen med øvrige ansatte, valgte og frivillige motiverer meg, og var grunnen til at jeg meldte meg som søker, sier Tvethaug.

— For meg er dette en av landets mest spennende kirkevergestillinger, og jeg ser fram til å tiltre i begynnelsen av april.

Tvethaug forteller at han ser fram til å bli kjent med de nye kollegene, og å få mulighet til å lede arbeidet med å utvikle gravferdsvirksomheten og folkekirken i Ullensaker.

En godt forberedt rekrutteringsprosess

Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen i Ullensaker, og det var til slutt Tor Tvethaug som trakk det lengste strået. Han forteller at han opplevde rekrutteringsprosessen som godt forberedt, og at arbeidsgiver var klar på hvilke egenskaper de var ute etter.

— For en som nylig har passert 60 år tenkte jeg i mitt stille sinn at alder kanskje var diskvalifiserende, men dette var ikke tema verken for Hodejegerne eller i mitt første møte med arbeidsgiver, legger han til.

Hodejegerne takker Ullensaker kirkelige fellesråd for samarbeidet og gratulerer Tor Tvethaug.

Lignende saker fra Hodejegerne