- Det var lagt opp til en grundig prosess
|

– Det var lagt opp til en grundig prosess

– Fallhøyden var stor, og det var utfordrende å skrive søknad til en stilling i en organisasjon som jeg allerede kjenner såpass godt, sier Brasetvik. Han har nå sikret seg jobben som personalleder for orkesteret.

Like vilkår for alle søkere

– Det var lagt opp til en grundig prosess der jeg ikke opplevde å få fordeler av å være intern søker. Nå i ettertid er jeg veldig glad for det, men der og da var det ganske tøft, sier Brasetvik. De siste årene har han vært ansatt som orkesterregissør i Oslo-Filharmonien.

– Jeg måtte forholde meg til søknadsprosessen slik en ekstern søker gjør, samtidig som jeg var veldig klar over at min kunnskap om organisasjonen er en stor styrke. Det er en balansegang som jeg tror det er viktig å være bevisst på.

Grundig prosess gir legitimitet

– Det føles godt at jeg fikk jobben etter å ha gått gjennom samme prosess som de andre søkerne. Jeg føler jeg har fortjent jobben, og det gjør det hele veldig trygt, sier Brasetvik.

I løpet av intervjurundene har han gjennomgått samtaler, oppgaveløsing og til og med rollespill. Han måtte med andre ord jobbe hardt for å sikre seg stillingen.

– Den legitimiteten jeg føler jeg får gjennom denne prosessen, gjør meg trygg. Jeg måtte jobbe for å få stillingen.

Hodejegeren blir søkerens sparringspartner

– Det er alltid nyttig å ha en rekrutterer «på laget» i en søknadsprosess, men i tilfeller der kandidaten kjenner alle involverte fra før, er denne støtten enda viktigere, forklarer Åsta Braathen, partner og daglig leder i Hodejegerne.

– Selv om det var en til dels tøff prosess, ble jeg veldig positivt overrasket over den rollen som Åsta fra Hodejegerne spilte, sier Brasetvik.

– Da jeg fikk vite at ansettelsen skulle skje ved hjelp av et eksternt rekrutteringsselskap, visste jeg ikke
hva slags rolle de kom til å ha og det var ganske skremmende. Dette viste seg å være ubegrunnet. Jeg
fikk god veiledning forkant av intervjuene, og ryddig gjennomgang i etterkant.

– Jeg følte jeg hadde en god sparringspartner som bidro med støtte, og det var nyttig, selv om jeg
selvsagt forstår at de andre kandidatene fikk like god veiledning.

Viktig å se organisasjonen utenfra

Brasetvik sier at han la spesielt vekt på å skrive en god og grundig søknad, og han forklarer at dette føltes ekstra viktig siden han var intern søker. Han mener det er viktig å starte fra grunnen, selv om man kjenner arbeidsplassen

– Ikke forvent at de som leser søknaden din, vet akkurat hvem du er og hva du gjør. Ikke ta noe for gitt, sier han.

– Jeg tror det er lurt å forholde seg til prosessen slik man ville gjort som ekstern søker; lese utlysningsteksten og skrive en grundig søknad. Samtidig tror jeg det en fordel å understreke styrken som ligger i at man kjenner organisasjonen. For meg var dette en utfordrende balansegang, og jeg prøvde å unngå en altfor gemyttlig tone.

Nå gleder han seg til å starte som personalleder for orkesteret i Oslo-Filharmonien.
– Jeg kjenner alle godt og det er veldig fint. Det blir en god overgang fra min nåværende stilling og inn i den nye.

Hodejegerne takker Oslo-Filharmonien for samarbeidet og gratulerer Anders Røland Brasetvik.

Lignende saker fra Hodejegerne